کبکسار

لعنت بر انسانهای خودبینی که نه به خاطر نیاز، که تنها و تنها برای لذت بردن، پرنده ی کوچکی که قلبش ضربان و سیستمی پیچیده داره و شاید جوجه هایی که چشم به راه برگشتنش هستند رو به دنیای نیستی می فرستند.

با شلیک گلوله ای جهنمی.

حتی اگر اون آدم خودپرست کودکی کم سال باشه که پدر و مادرش احترام به هستی رو بهش یاد ندادند.

آمین.


/ 5 نظر / 9 بازدید
آرش

سلام خیلی سال پیش ... ناخواسته مرتکب چنین عملی شدم ... من لعنتی! ... گنجشک زنده بود ... زنده هم می موند ... فقط بالش یه خراش برداشته بود ... بیشتر ترس بود ... ترسیده بودیم ... هم او ... هم من ... گفتم نکشیدش ها ... دویدم سمت خونه تا بتادین بیارم ... وقتی برگشتم ... خشکم زد ... پسرک صاحب تفنگ ... هیچوقت فراموشش نمی کنم ... با خوندن این مطلب ... اون صحنه ها مثل فیلم تو ذهنم تکرار شد ... با همون احساس بد ... شاد باشی خدا نگهدار

حدیث

اگه با تبادل لینک موافقی خبرم کن.....یاعلی[خداحافظ]

منم درسته که کلا میونم با حیوونا و پرنده ها خوب نیست ولی اینم خیلی ناعادلانه است که این طوری آزارشون می دیم ممنون سر زدی

سحر

طفلی پرندها....ای بابا..به روزم

مسرور

ها...؟ بی خیال بابا، چرا به پدر و مادرش فحش میدی، شاید یادش داده باشن ، تو از کجا خبر داری؟ اگه اینقد تو این فکرایی چرا اصلا گوشت و مرغ و ماهی می خوری؟، لباس چرمی می پوشی و بالش پر زیر سرته؟ چرا زندگی شیرین یک سیب رو با جدا کردنش از شاخه تموم می کنی، می اندازیش تو خندق بلا و یه آب هم روش؟ کار اون بچه درست نیست، ولی فک کنم برخورد اینجوری هم مناسب نباشه