...

شبان خسته ای مانم
که گوسفندانش را سیل برده باشد
نی مینوازد کنار غروب
باد میوزد
تنهاست...

 

«از بنده خدایی در گودر»

/ 1 نظر / 6 بازدید
مسعود

سلام دوست خوبم با مطلبی باعنوان" اتحاد یا تفرقه؟" به روزم [گل]