...

 

آدم های ساده را دوست دارم.

همان ها که بدی هیچ کس را باور ندارند.

همان ها که برای همه لبخند دارند. همان ها که همیشه هستند، برای همه هستند.
آدم های ساده را باید مثل یک تابلوی نقاشی ساعت ها تماشا کرد؛ عمرشان کوتاه است.

بسکه هر کسی از راه می رسد یا ازشان سوء استفاده می کند یا زمینشان می زند یا درس ساده نبودن بهشان می دهد.
آدم های ساده را دوست دارم.

بوی ناب “آدم” می دهند…‏

"دنیا"

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
NaDia

ولی در جامعه ی بیمار خیلی خوب بودن کمی بد است[چشمک] و جامعه ی ما شدیدا بیمار است[افسوس]